TEKNOTOLYA TEKNOLOJİ A.Ş. | "Dijital Dünyadaki Çözüm Ortağınız"


KYN - 0901

 • Ürünümüz "PDKS - 0901" konusuyla ilgili Avrupa Birliği Yönergelerini ve CE MarkalamaYönetmeliklerini sağladığına dair CE Belgesi mevcuttur.
 • 0,3 saniyede kart okuma ve hafizadan kayit bulma özelligine sahiptir.
 • İstenilmesi durumunda kamera ile geçiş yapan personelin resmini çekerek, geçiş yapılan zaman ile ilgili personeli eşleştirir.
 • Giriş-çıkış için ayrı ayrı toplam da iki okuyuculudur.
 • Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş verileri muhafaza eder.
 • Üzerine 18.000 e kadar personelin adı - soyadı ve kişiye verilecek mesaj tanımlanabilir. Ayrıca Network bağlantısı olmadığı durumlarda hafızasında 45.000 e kadar hareketi tutma özelliğine sahiptir. (Off-line çalışma kapasitesi).
 • Kabul, Red anlamına gelen en az 2 adet farklı renklerde ışık veren led mevcuttur.Ayrıca Hazır anlamına gelen ilave led mevcuttur.
 • LCD ekran üzerinde tarih - saat, gün görünür. Hareket yapılınca yapanın ismi ve varsa o kişiye ait mesaj ekranda çıkar. Sesli ve ışıklı hareketin yapıldığı uyarısını verir.
 • Fonksiyon tuşları ile birlikte rakam tuş takımı paneli mevcuttur. Personel önceden tanımlanmış numarasını girerek geçiş hareketi yapar. Bu durum da kart okutmak ile şifreli giriş arasında herhangi bir fark yoktur.
 • Turnike, bariyer ve kapı yönetimi yapabilir.
 • Gerektiğinde turnikeyi çift yönlü yönetebilmek ve harici ışık, pano vs. yönetmek için en az iki adet kuru kontak çıkışı mevcuttur.
 • Fonksiyon tuşu kullanarak Giriş-Çıkış okuyucularını, Nöbet Giriş-Çıkış haline dönüştürme olanağı mevcuttur. (Hastanelere Özel)
 • Merkezi sistem üzerinden personel tanımlaması ve cihaz konfigürasyonu yapar.
 • Merkezi Sistem Sunucu bilgisayarının gönderdiği mesajları LCD ekran üzerinde gösterir. (Vardiyasına uygun olmayan hareketleri, hatalı hareketleri, giriş yapmadan çıkış, arka arkaya giriş, şu kadar geç kaldınız vb.)
 • Mükerrer geçişleri engellemek için (anti-passback), giriş yapmadan çıkış yapmama / çıkış yapmadan giriş yapmama özelliği mevcuttur.
 • Merkezi sistemle ilave bilgisayar olmadan ethernet üzerinden haberleşir.

KYN - 0805

 • Ürünümüzde konusuyla ilgili Avrupa Birliği Yönergelerini ve CE Markalama Yönetmeliklerini sağladığına dair CE Belgesi mevcuttur.
 • 0,5 saniyede resim çekme ve hafızadan kayıt bulma özelliğine sahiptir.
 • Giriş-çıkış için ayrı ayrı toplam da iki okuyuculudur.
 • Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş verileri muhafaza eder.
 • Network bağlantısı olmadığında tanımlamalar ve resimli ya da resimsiz hareket kayıtlarını, en az 16 GigaByte diskte ya da hafızasında tutar. (Off-line çalışma kapasitesi) Tekrar Merkez sunucu ile bağ kurulduğu anda otomatik olarak verileri merkez sunucuya gönderir.
 • LCD ekran üzerinde Kabul, Red, Hazır yazılıdır. Tarih-saat, gün ekran üzerinde görünür. Hareket yapılınca yapanın ismi, varsa o kişiye ait mesaj ekranda çıkar. Sesli olarak hareket şeklini söyler, hareketi yapan personelin resmini çeker. Önceden kayıt edilmiş, kişiye ait resim ile hareket anında çekilen resim eşleştirilir.
 • Fonksiyon tuşları ile birlikte rakam tuş takımı paneli mevcuttur. Personel önceden tanımlanmış numarasını girerek geçiş hareketi yapar. Bu durum da kart okutmak ile şifreli giriş arasında herhangi bir fark yoktur.
 • Turnike, bariyer ve kapı yönetimi yapar.
 • Gerektiğinde Turnikeyi çift yönlü yönetebilmek ve harici ışık, pano vs. yönetmek için en az iki adet kuru kontak çıkışı mevcuttur.
 • Fonksiyon tuşu kullanarak Giriş-Çıkış okuyucularını, Nöbet Giriş-Çıkış haline dönüştürme olanağı mevcuttur. (Hastanelere Özel)
 • Merkezi sistem üzerinden personel tanımlaması ve cihaz konfigürasyonu yapar.
 • Merkezi Sistem Sunucu bilgisayarının gönderdiği mesajları LCD ekran üzerinde gösterir. ( Vardiyasına uygun olmayan hareketleri, hatalı hareketleri, giriş yapmadan çıkış, arka arkaya giriş, şu kadar geç kaldınız vb.)
 • Mükerrer geçişleri engellemek için (anti-passback), giriş yapmadan çıkış yapmama / çıkış yapmadan giriş yapmama özelliği mevcuttur.
 • Merkezi sistemle ilave bilgisayar olmadan ethernet üzerinden haberleşir.
 • Duvara montaj veya Ayaklı Kiosk olarak montaj seçenekleri mevcuttur.

PN - 1004

 • 125 KHz Proxy veya MiFare kartlar olmak suretiyle 8 adet kart okuyucu arayüzü mevcuttur.
 • Dış birimlerin kontrolü için 8 Adet kuru kontak çıkışı mevcuttur.
 • Kapı açık-kapalı durumu, yangın alarmı gibi çevre birimlerinden elde edilecek bilgileri değerlendirebilmek için 8 Adet dijital giriş mevcuttur.
 • Panel merkezi sistemle IP üzerinden haberleşir.
 • Panel üzerindeki LCD ekranda;
  - Tarih, Saat
  - Merkezi sistemle haberleşme durumu
  - Dijital girişlerin anlık durumları
  - Herhangi bir geçiş noktasından gerçekleşen işleme ait bilgiler (kart-no, kapı-no, geçiş durumu) görüntülenebilmektedir.
 • Kullanıcı kayıtları ve hareket işlemlerine ait veriler panel üzerinde ki hafıza biriminde depolanabilmektedir.
 • Merkezi sistemle haberleşmenin kesilmesi durumunda panel Off-Line olarak çalışabilmektedir. Bağlantı sağlandığında panel hafızasında ki bilgiler merkezi sisteme otomatik olarak aktarılır.
 • Enerji kesilmesi durumunda kaydedilmiş bilgiler muhafaza edilmektedir.
 • Panel yazılımı IP üzerinden güncellenebilmektedir.